Nhà video Playlist Về chúng tôi Official Web
Vietnamese
loading

Bộ điều khiển bàn phím mạng PE5128S cho CCTV, với đầu ra HDMI 1ch

Video khác
October 24, 2023
Trò chuyện
điều khiển bàn phím mạng PE5128S này là cho CCTV, nó có thể giải mã camera ip, với đầu ra HDMI 1ch với tối đa 25 chia, đó sẽ là một giải pháp hoàn chỉnh, chúng tôi là nhà sản xuất, vui lòng duyệt www.pearmain.cn để biết chi tiết.