Nhà video Playlist Về chúng tôi Official Web
Vietnamese
loading

Hệ thống ma trận video

Video khác
February 28, 2024
Trò chuyện
Video Matrix ip Decoder Với đầu ra HDMI 10ch, đầu vào HDMI 1ch tùy chọn, chức năng quản lý tường video mạnh mẽ, có thể giải mã 25ch 4K
https://www.videomatrixsystem.com/china-video_matrix_ip_decoder_with_10ch_hdmi_output_powerful_video_wall_management_function_can_decode_25c-35969717.html
Pearmain Electronics Co., Ltd nhà sản xuất chất lượng từ Trung Quốc.
Chúng tôi có thể cung cấp:
Hệ thống ma trận video: https://www.videomatrixsystem.com/supplier-video_matrix_system-87778.html
HD Video Matrix Switcher: https://www.videomatrixsystem.com/supplier-hd_video_matrix_switcher-87779.html
Phân tử lai: https://www.videomatrixsystem.com/supplier-hybrid_matrix-87782.html
Chào mừng bạn đến thăm trang web chính thức của chúng tôi: http://www.videomatrixsystem.com