Nhà video Playlist Về chúng tôi Official Web
Vietnamese
loading

Hệ thống ma trận video

Video khác
March 01, 2024
Trò chuyện
Hệ thống ma trận video với tối đa 16 màn hình để hiển thị một video, có thể giải mã video qua ip, nó có thể xử lý tường video bao gồm splice, split, group switch, salvo, roaming, PIP, v.v.
https://www.videomatrixsystem.com/china-video_matrix_system_with_maximum_16_monitors_to_display_one_video_can_decode_video_over_ip_decoding_-41734586.html
Pearmain Electronics Co., Ltd nhà sản xuất chất lượng từ Trung Quốc.
Chúng tôi có thể cung cấp:
Hệ thống ma trận video: https://www.videomatrixsystem.com/supplier-video_matrix_system-87778.html
HD Video Matrix Switcher: https://www.videomatrixsystem.com/supplier-hd_video_matrix_switcher-87779.html
Phân tử lai: https://www.videomatrixsystem.com/supplier-hybrid_matrix-87782.html
Chào mừng bạn đến thăm trang web chính thức của chúng tôi: http://www.videomatrixsystem.com